ŠTA JE MINIMAL JOGA?

Na pitanje šta je MINIMAL JOGA, odgovor je vrlo jednostavan. MINIMAL JOGA je studiozno osmišljena kombinacija osnovnih principa različitih stilova joge i drugih sistema kretanja i meditacije. Zajedno, oni se slivaju i formiraju jasno definisanu strukturu koju zovemo MINIMAL JOGA, a koja je prvenstveno trening za um i telo. U osnovi svakog časa MINIMAL JOGE su dva D i dva K, odnosno: doživljaj koncentrisanog disanja i kretanja. Sa tim u vezi, MINIMAL JOGA je i meditacija u pokretu i u mirovanju koja doprinosi održivom razvoju tela i uma.

Šta je MINIMAL JOGA? 4 kamena temeljca
Šta je MINIMAL JOGA? 4 kamena temeljca

Zaokružen trening različitog intenziteta: FLOW i SLOW

Jasno struktuirana, utemeljena na 2K2D principu i osmišljena prvenstveno kao trening za telo i um, odnosno kao meditacija (i) u pokretu, u MINIMAL JOGI varira intenzitet kretanja. Sa tim u vezi postoje dve vrste časova: SLOW i FLOW. Doživljaj koncentrisanog disanja i kretanja, kao i lakoća izvođenja u cilju sveukupne vitalnosti kroz poštovanje sopstvenih granica najbitniji su segmenti u oba slučaja.

Tokom MINIMAL JOGA FLOW časova akcenat stavljamo na snagu, motoriku i kontrolu pokreta tela. Povezanost između poza, odnosno kretanje u kontinuitetu igra ovde važnu ulogu.

Nasuprot tome, MINIMAL JOGA SLOW časovi su znatno sporiji. U pozama se zadržavamo duže i variramo ih, a akcenat stavljamo na ukupnu mobilnost i istezanje. Povezanost poza u smislu kontinuiteta kretanja ovde gubi na značaju.

Tina bi to ovako formulisala:

Joga rekviziti i pomagala

U MINIMAL JOGI koristimo rekvizite i pomagala. Revolucionarni doprinos jogi B.K.S. Ajengara tako je našao svoju primenu i kod nas. Ipak, za razliku od Ijengar metode, mi ne stavljamo najveci akcent na „poravnanja“. U MINIMAL JOGI mnogo značajniju ulogu igra princip preciznosti koji se odnosi na jasne instrukcije i rad na usmeravanju pažnje.

Vitalnost umesto poređenja

Časovi MINIMAL JOGE su minimalistički koncipirani kao vežbe tela i uma izvan okvira nametnutog poredjenjima tipa jače, bolje, brže, uravniteženije… , a istovremeno i kao praksa koja podržava poštovanje, saradnju, pomoć, kao i zdrav i neosuđujući odnos prema sebi i prema drugima.

I onda šta je MINIMAL JOGA na kraju?

MINIMAL JOGA je savremen, istorijski informisan, naučnim dokazom potkrepljen, sekularan, društveno odgovoran, a naravno i zabavan i kreativan stil i škola joge. Nauka igra veoma važnu ulogu u našem odnosu ne samo prema psiho-fizičkim odnosno fiziološkim aspektima vežbanja joge, nego i kada su u pitanju njena istorijska, filozofska i socijalna dimenzija.

Ovo su mesta gde trenutno možete vežbati MINIMAL JOGU: Beograd-Vračar, Berlin-Vilmersdorf kao i Berlin-Šoneberg, Potsdam-Nedlitz i u Larnaki na Kipru.